Praktisch

Uurrooster

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Kleuters 1 9:00 – 10:00
Kleuters 2 10:00 – 11:00
Kleuters 3 11:00 – 12:00
Basis 1 14:00 – 15:30 09:00 – 10:30
Basis 2 15:30 – 17:00 10:30 – 12:00

Lidgeld Basisgroepen seizoen 2023-2024

Groep Prijs
Kleuters €150
Basis €190

KORTING?

  • Korting op een 2de discipline/ groep: – € 10
  • Gezinskorting: – 5% voor het 2de kind, – 10% voor het 3de kind
  • UitPas korting

Indien u het correcte lidgeld van uw gymnast wil kennen, gelieve contact met ons op te nemen.

Contact

Inschrijven

Ons seizoen voor basis/- kleutergymnasten start op woensdag 6 en zaterdag 2 september. De lessen lopen door tot eind mei.

Tijdens schoolvakanties is er geen training voor onze basisgroepen (tenzij anders vermeld). Het weekend voorafgaand aan een schoolvakantie is er wel training voor onze basisgroepen.

In 2025 zal er ook onze drie-jaarlijkse turnshow doorgaan ! Meer informatie volgt later.

Wij bieden in al onze basisgroepen één gratis proefles aan. Onze proeflessen kunnen enkel doorgaan wanneer de gewenste groep nog niet volzet is. Voor meer informatie omtrent onze proeflessen en inschrijvingen mag u steeds contact opnemen via onze contactformulier. Wil u graag uw kind inschrijven bij ons of wenst u eerst uw kind een proefles te laten doen. Gelieve dan in te schrijven via onderstaande knop. 

Inschrijven kan via DEZE LINK! 

Locatie

Sportpark Eeklo

Burg. Lionel Pussemierstraat 157
9900 Eeklo

09 377 61 27

Clubregelement

De lessen starten op tijd. De gymnasten dienen 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn, dit voor het klaarzetten van de toestellen. Na het omkleden begeven de gymnasten zich onmiddellijk in de zaal en blijven ze niet nodeloos in de kleedkamer rondhangen. Bij de kleuter- en basisgymnasten zal de trainer de gymnasten wel ophalen in de kleedkamers om drukke te vermijden.

Om de trainingen niet te verstoren, dienen de ouders de gymzaal onmiddellijk te verlaten van zodra de gymnasten bij hun respectievelijke train(st)er hebben aangemeld. De gymnasten kunnen opnieuw afgehaald worden, ten vroegste 5 min voor het einde van de training. Hiervoor wachten de ouders in de inkomhal aan de gymzaal.

Omkleden gebeurt steeds in de kleedkamers. Armbanden, ringen, juwelen ed. worden niet gedragen tijdens de les. Dit is omwille van veiligheidsredenen! Knuffels en speelgoed worden beter thuisgelaten. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer. Waardevol materiaal kan opgeborgen worden in de lockers. Gymclub Altis Eeklo is niet verantwoordelijk voor gestolen materiaal uit de turnzaal en/ of kleedkamer. Achtergelaten kleding kan U steeds opvragen bij ons of bij de ‘verloren voorwerpen’ van de sporthal (navraag op secretariaat sporthal).

De lessen stoppen eveneens op tijd. Na de les zorgen wij niet voor opvang. De gymnasten worden op het einde van de les op tijd afgehaald. Bij oponthoud verwittigt U de train(st)er. De kleuters verzamelen steeds in hun kleedkamer en worden daar ook door de ouders afgehaald.

De gymnasten verlaten de zaal niet, vooraleer zij daartoe de toestemming van de train(st)er hebben gekregen.

De gymzaal en de kleedkamers moeten worden proper gehouden. Wij laten enkel herbruikbare flessen toe in de turnzaal. Eten in de gymzaal is verboden! Ook het gebruik van kauwgom is niet toegelaten tijdens de les!

De Altis-lidkaart is een bewijs van aansluiting. Enkel wie in het bezit is van een Altis-lidkaart van het huidige seizoen is verzekerd en kan deelnemen aan de lessen. Uw lidkaart kan u zelf downloaden op de website van de GymFed. Wanneer het lidgeld nog niet betaald is, gelieve dit dan dringend te regelen. Een niet verzekerd sportongeval kan U anders een pak geld kosten!

Het Altis-secretariaat dient van elke adreswijziging of wijziging van telefoonnummer in kennis te worden gesteld (vul hiervoor het contactformulier in). 

Het Altis-secretariaat dient te worden verwittigd indien U gedurende langere tijd de lessen (wegens ziekte, kwetsuur, …) niet kunt volgen. Ook de train(st)er wordt hiervan op de hoogte gebracht. Bij afwezigheid van langer dan vier weken en wanneer dan geen enkele les gevolgd wordt, kan een herberekening van het lidgeld plaatsvinden. Hierbij dient steeds verplicht een doktersattest voorgelegd te worden.

Gelieve de coach in te lichten over eventuele gezondheidsproblemen bij uw zoon of dochter (epilepsie, vroegere breuken, astma, diabetes, …).

Indien een gymnast het normale lesverloop verstoort zal hij of zij van de lessen uitgesloten worden. We wensen er voor te zorgen dat alle gymnasten plezier beleven aan hun hobby: we zullen niet toelaten dat gymnasten een vernederende of minachtende houding aannemen ten aanzien van train(st)ers, medegymnasten of bestuursleden. Pesten hoort in onze club absoluut niet thuis.

Ondervindt uw zoon/ dochter een probleem waarover u graag praat met een van onze vertrouwenspersonen, dan kan u mailen naar silke_vanrie@hotmail.com voor de basisgroepen en femkeseghers@hotmail.com voor de wedstrijdgroepen. 

Het is niet toegestaan dat een wedstrijdgymnast verschillende gymnastiekdisciplines gaat combineren. De combinatie van één discipline op wedstrijdniveau en één of meerdere disciplines op recreatief niveau blijft wel toegestaan.

Wij bieden als club één gratis proefles per gymnast aan (per groep).

Indien een gymnast wenst te stoppen na één proefles (maar reeds het inschrijvingsgeld betaald heeft) zijn wij verplicht om €35 in te houden omwille van administratieve kosten.  Indien een gymnast stopt in de maand september (na de gratis proefles) wordt 30% van het lidgeld terug gestort. Voor wedstrijdgymnasten zal ook de kost voor de licentie in rekening gebracht worden.

Privacyverklaring

Voor onze privacyverklaring, klik hier.

Sportongeval

Heb je een sportongeval gehad? Hieronder vind je alle informatie. Geef ook zo snel mogelijk een seintje aan ons bestuurslid Isabelle, zij regelt alle administratieve zaken omtrent sportongevallen.

Contact

Bij twijfel, gelieve zeker het sportgeval aan te geven. We geven liever een sportongeval teveel aan, dan één te weinig. OPGELET, de tijd om een sportongeval aan te geven is beperkt.

Ongeval aangifte GymFed

Mutualiteit

Luister bij uw mutualiteit of men een tussenkomst bij “lidmaatschap sportclub” voorziet. Het document kan u bezorgen aan uw trainer, of online via ons contactformulier. Gelieve zelf al de nodige informatie in te vullen.

Contact

Kledij

Kleuters en basis

De basisgymnasten turnen in de sporthal en zullen net als de competitiegroepen turnen op blote voeten.
Wij willen ook vragen om “aangesloten” kledij te dragen (sportief topje en broekje). Een turnpak mag maar dit is niet verplicht bij onze basisgroepen.
Geen juwelen of grote spelden in het haar. De lange haren graag samengebonden in een paardenstaart of dot.

Rope Skipping

De gymnasten dragen steeds indoor sportschoenen met een goede demping.

Wedstrijdgroepen

Op de trainingen dragen onze wedstrijdgymnasten aangepaste kledij (bepaald door eigen trainers).

Tijdens de wedstrijden zijn wedstrijdgymnasten verplicht de clubtraining te dragen, alsook een turnpak. Voor acro wordt dit bepaald per team (meer informatie kan je bij de acro-trainers krijgen). De competitie-gymnasten trampoline en tumbling dragen het clubturnpak (iedere drie jaar wordt een nieuw clubturnpak gekozen).

Jaarlijks worden er begin september pasmomenten voorzien.